Define aramak istiyorum. Ne yapmalıyım?

DEFHUNTER

Yeni Üye
Katılım
7 Haz 2012
Mesajlar
16
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Konum
ANARŞİ
Define aramak istiyorum. Ne yapmalıyım?
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 50. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde define aranmasına izin verilmektedir. Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu müze müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.
Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Müze Müdürlüğünce, define aranacak yerin 2683 sayılı Kanun'un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığı tespit edilir. Müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.


DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/01/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18294
Amaç
Madde 1 : Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.
Kapsam
Madde 2 : Bu yönetmelik; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 : Bu Yönetmelik 2863 sayılı Kanunun 6 ve 50. maddeleriyle, Medeni Kanunun 696 ve 697. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Kısaltmalar
Madde 4 : Bu yönetmelikte geçen:
"Bakanlık"; Kültür ve Turizm Bakanlığını,
"Müze"; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, İfade eder.
Müracaat
Madde 5 : Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.
Madde 6 : Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait bulunduğu açıklanır.
Madde 7 : Müracaat dilekçesine;
a) Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,
b) Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
c) Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
d) Define aranacak yer sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzelkişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir.
Madde 8 : Define aranacak yer 100 m
yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.
Madde 9 : Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tesbit edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını, en yakın müze müdürlüğüne tespit ettirir.
Madde 10 : Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir aya devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.
Madde 11 : Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
Diğer Hükümler
Madde 12 : Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafları ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50'sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.
Madde 13 : Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tesbit edilir.
Madde 14 : Define arama yerini incelemeye gidecek müze ihtisas elemanlarının harcırahı önceden 12. ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır.
Müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.
Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilere verecek hakediş belgelerine göre kesen hesap yapılır. Artan para aracıyla teslim edilir.
Madde 15 : Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tesbit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.
Madde 16 : Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.
Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.
Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiç bir hak iddia edemez.
Madde 17 : Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.
Madde 18 : Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tesbit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50'si aracıya, özel veya tüzelkişilere ait arazide bulunmuşsa, %40'ı aracıya, %10'u ise mülk sahibine verilir.
Kaldırılan Hükümler
Madde 19 : 14 Eylül 1973 gün ve 14855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Define Araştırılması İle İlgili Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 20 : Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 : Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
 

DEFHUNTER

Yeni Üye
Katılım
7 Haz 2012
Mesajlar
16
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Konum
ANARŞİ
Artık bu konuyada hükümetin el atması lazım ama ne zaman hangi hükümet atacak kim bilir... düzeleceğine inanıyorum.
 

DEFHUNTER

Yeni Üye
Katılım
7 Haz 2012
Mesajlar
16
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Konum
ANARŞİ
valla ustam ben düzeleceğini sanmıyorum. hep Avrupa Avrupa dediğimiz ülkelerde hatta Amerika da rahatlıkla çalışma yapılıp, bulunduğunda devlet ederini belirleyip, ödemeyi yapıyor. biz de tam tersi. bu anlaşmalar falan deniyor ama düzeleceğini sanmıyorum.
Yunanistan ve italyada da bizim ülkemizdeki gibi yasak sanırım. Önceden define aramak serbest, izinsiz kazı yapmak yasaktı. Şimdi sanırım aramakta suç gibi.. :6:
 

Ruşen

Yeni Üye
Katılım
21 Şub 2014
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
56
duyduğum kadarı ile malı bulduğunda devlete teslim ettiğinde belli bir yüzde alınıyormuş fakat bu ödülü almak için sıraya giriliyor eline bir evrak veriliyor ve 20 -30 sene dir hala parasını almak için sırasını bekleyenler varmış ?
 

epy

Süper Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
15 Şub 2013
Mesajlar
666
Tepkime puanı
627
Puanları
14
ülke içinde çıkarılan tabiat ve kültür varlıklarının gerçek ederlerini ve serbestliği devlet verse bu insanlar çıkardıklarını niçin devlete vermesin.ederlerini bizimkiler kafalarına göre fiatlandırıyorlar.ver adam gibi parayı tüm kültür varlıkları ülkede kalsın.elin adamı neden veriyor. sonra dış ülkelere kaçırılıp geri almak için milyon dolarlar ödenen paralar var.elmalı sikkeleri gibi.geri almak için uğraşması da cabası.devlet prosedüre bakıyor.olmaz gardaş diyor.işte o zaman olur gardaş diyen elin yabancısı çıkıyor.kuş uçuyor sen kuşu yakalayacağım diye uğraş bakalım.yorulduk arkadaş yorulduk yaşımızda geçiyor.ihtiyarladık koşamıyoruz kuşun peşinden. yakala şu kuşları da artık kafeste görelim.her ne kadar boş kafesler hoş olmasa da.
 
Üst